News

Javno predavanje "Europska unija između apokalpise i utopije"

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA

Vas poziva da prisustvujete javnom predavanju prof. dr. Mile Lasića,

člana Odbora za sociološke nauke i Odbora za političke nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH

Europska unija između apokalipse i utopije

Predavanje će se održati u četvrtak,  9. studenoga/novembra 2017. godine

s početkom u 12 sati u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo, Bistrik 7.