News

Javno predavanje "Savremena radiološka dijagnostika tumora pluća"

Odbor za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom Vas poziva na predavanje pod nazivom

SAVREMENA RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA TUMORA PLUĆA

Predavač: prof. dr. sci. Šerif Bešlić

Predavanje će se održati u četvrtak, 12. oktobra 2017. godine u 17 sati, u amfiteatru ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo.