News

Promocija izdanja Centra za balkanološka ispitivanja 2017

Pozivamo Vas da prisustvujete promociji izdanja
 Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH:

IZVORI ZA HISTORIJU SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I
(Ispisi iz knjiga zaduženja državnog arhiva u Dubrovniku 1365-1521)” autora prof. dr. Esada Kurtovića

GODIŠNJAK/JAHRBUCH

KNJIGA / BAND 45

Promotori:

Dr. Emir O. Filipović - promotor za „Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne I“
Dr. Andrijana Pravidur - promotor za Godišnjak/Jahrbuch 45
Voditelj promocije:

Prof. dr. Blagoje Govedarica

Promocija će se održati u srijedu 20. 9. 2017. godine u 13:00 sati u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7 (Velika sala).
Predsjednik ANUBiH, akademik Miloš Trifković će otvoriti promociju, a uvodnu riječ će imati direktor Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH, akademik Dževad Juzbašić

 

INFORMACIJA ZA MEDIJE