Novosti

ANUBiH - Novosti

"Energetika BiH na raskršću" - Saopštenje za javnost

Odbor za energiju, energetiku i okoliš (Odbor za EEO) pri Odjeljenju tehničkih nauka (OTN)  ANUBiH je nedavno izdao publikaciju ‘’Energetika BiH na raskršću: uloga znanja u odlučivanju i tranziciji’’, koja  je proizašla iz Kolokvija održanog 30. 11. 2016. godine pod nazivom “Istraživanje, razvoj i edukacija u oblasti EEO u BiH: Inventarizacija potreba, stanja i potencijala”. 

 

Opširnije informacije dostupne su na linku.