Novosti

ANUBiH - Novosti

Zaključci 9. sjednice Odbora za pravne nauke ANUBiH

U četvrtak, 27. aprila 2017. godine održana je deveta sjednica Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na kojoj je, između ostalog, obavljena rasprava na temu Prilagođavanje privatnog prava u Bosni i Hercegovini sa pravom Evropske unije, za koju je uvodničar bila dr. Meliha Povlakić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Opširnije...