Novosti

ANUBiH - Novosti

Predavanje prof. dr. sci. Felixa Ungera, dr. h. c. mult: "Next Europe and the role of the Balkans"

Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
ima zadovoljstvo pozvati Vas na predavanje
 
„Next Europe and the role of the Balkans“
Predavač: prof. dr. sci. Felix Unger, dr. h. c. mult
predsjednik Evropske akademije nauka i umjetnosti iz Salzburga
 
Predavanje će se održati na engleskom jeziku u četvrtak, 16. marta/ožujka 2017. godine u 12:00 sati, u amfiteatru ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo.
Ulaz je slobodan za sve zainteresovane.
Dobrodošli!

 

Opširnije