News

Obavijest o smrti dopisnog člana Dubravka Lovrenovića

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 17. 1. 2017. godine u Sarajevu preminuo prof. dr. Dubravko Lovrenović, dopisni član ANUBiH i redovni profesor Filozofskog falukteta Univerziteta u Sarajevu.

Profesor Lovrenović rođen je u Jajcu 1956. godine. Filozofksi fakultet u Sarajevu – Odsjek za historiju završio je 1979. godine, a 1980. godine izabran je za asistenta na predmetu Opća historija srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Postdiplomski studij završio je u Beogradu, a zvanje doktora nauka stekao je u Sarajevu. Radni vijek je proveo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je za redovnog profesora izabran 2010. godine.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 2012. godine. Profesor Lovrenović je obavljao dužnost sekretara Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH, direktora Centra za leksikologiju i leksikografiju, bio je član Centra za balkanološka ispitivanja i član Odbora za istorijske nauke ANUBiH.

Smrt profesora Lovrenovića ogroman je i nenadoknadiv gubitak za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Komemorativna sjednica održat će se u četvrtak, 19. 1. 2017. godine u 12 sati u amfiteatru ANUBiH (Bistrik 7, Sarajevo).

Sahrana će se obaviti 21. 1. 2017. godine u 12.00 sati na gradskom groblju Bare.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izražava najiskrenije saučešće obitelji profesora Lovrenovića, svim prijateljima i saradnicima.

Nike Kyrie 5