Komisija za naučno-tehnološke osnove rekonstrukcije i razvoja BiH

Komisija za naučno-tehnološke osnove rekonstrukcije i razvoja BiH

Članovi Komisije 

Akademik Muris Čičić (ODN)

Akademik Juraj Martinović (OHN)

Dopisni član Enver Zerem (OMN)

Akademik Ljubomir Berberović (OPMN)

Akademik Zijo Pašić (OTN), predsjednik Komisije

Akademik Ivan Štraus (OU)

nike air max 1 discount