Odbor za izdavačku djelatnost

Odbor za izdavačku djelatnost

Članovi odbora 

Akademik Ivan Cvitković (ODN)

Akademkinja Hanifa Kapidžić-Osmanagić (OHN)

Akademik Husref Tahirović, predsjednik (OMN)

Akademik Taib Šarić (OPMN)

Akademik Enver Mandžić (OTN)

Akademik Abdulah Sidran (OU)

jordans for sale custom