Odbor za međunarodnu saradnju

Odbor za međunarodnu saradnju

Članovi odbora

Dopisni član Mirko Pejanović (ODN), predsjednik Odbora

Akademik Esad Duraković (OHN)

Akademkinja Senka Mesihović-Dinarević (OMN)

Dopisni član Vladimir Beus (OPMN)

Akademik Kemal Hanjalić (OTN)

Akademik Petar Perica Vidić (OU)

Nike, N Balance, Balance Shoes, Nb Balance, N Balance Shoes Organizations