Biblioteka

Biblioteka ANUBiH

Razvojni put Biblioteke Akademije možemo podijeliti u dva razdoblja. Prvo razdoblje počinje osnivanjem Naučnog društva Bosne i Hercegovine 1952. godine. Tada su stvoreni početni uslovi za postojanje i rad Biblioteke, koja je počela da skuplja naučnu i stručnu literaturu za potrebe naučnih radnika i naučnih projekata. Biblioteka je nabavljala u knjižni fond vrijedne knjige, priručnike, rječnike, enciklopedije, leksikone i sličnu literaturu. Jedan dio knjižnog fonda je popunjavala putem razmjene publikacija. Vrijedno je napomenuti da je Biblioteka za članove Naučnog društva nabavljala sve one knjige koje se nisu mogle nabaviti u drugim bibliotekama. Godine 1960. Biblioteka je počela sistematski da prikuplja, obrađuje i pohranjuje poklonjene radove članovima Naučnog društva.

Drugo razdoblje razvoja Biblioteke počinje 1966. godine kada Naučno društvo prerasta u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Prvim Statutom Akademije, donesenim 15. februara 1967. godine, određeni su zadaci, smjernice i funkcija rada Biblioteke. Zbog obimnosti poslova i složenih zahtjeva u nabavnoj politici knjižnog fonda Biblioteke, 1971. godine, osnovan je Odbor za biblioteku i dokumentaciju koji se sastoji od šest članova Akademije, iz svakog Odjeljenja po jedan. Članovi se biraju svake tri godine.

Članovi odbora:

Akademkinja Adila Pašalić-Kreso, predsjednica (ODN)

Akademik Vladimir Premec (OHN)

Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić (OMN)

Dopisni član Mirjana Vuković (OPMN)

Akademik Ejup Ganić (OTN)

Dopisni član Dževad Karahasan (OU)

Knjižni fond

Knjižni fond Biblioteke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine popunjavao se putem kupovine, razmjene publikacija, poklona i vlastitim izdanjima Akademije. Najvažniji vid popunjavanja knjižnog fonda Biblioteke odvijao se putem razmjene publikacija. U početku, izlaženja vlastitih izdanja Naučnog društva (kasnije Akademije nauka i umjetnosti), Biblioteci je omogućeno da uspostavi razmjenu publikacija sa više naučnih i srodnih institucija u zemlji i inozemstvu. U sadržajima prvih izdanja Naučnog društva, kasnije Akademije, bile su zastupljene društvene nauke, naročito istorija Bosne i Hercegovine, arheologija, pravo, etnologija, lingvistika i sl. Tako, u zamjenu za ova izdanja, Biblioteka je počela primati publikacije iz oblasti društvenih nauka, a proširenjem izdavačke djelatnosti Akademije na područja prirodno-matematskih i medicinskih nauka u Biblioteku je putem razmjene počela da pristiže i literatura iz ovih oblasti nauka. Na taj način se knjižni fond Biblioteke sve više popunjavao i obogaćivao. Drugi oblici nabavke publikacija kao što su kupovina i pokloni nisu bili toliko zastupljeni.

Danas je razmjena još uvijek glavni način obogaćivanja knjižnog fonda Biblioteke ANUBIH. Od ukupnog broja primljenih knjiga-svezaka, razmjenom i poklonima primljeno je 95%, a ostatak od 5% se odnosi na kupovinu knjiga i vlastita izdanja. Također, što se tiče časopisa, od ukupnog broja naslova, razmjenom i poklonima je primljeno 95,3%, a samo 4,7% se odnosi na kupovinu i vlastita izdanja.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

.

On-line katalog ANUBIH

Om-line katalog ANUBiH