Odjeljenje umjetnosti

Odjeljenje umjetnosti

 

Odjeljenje umjetnosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u svom djelokrugu okuplja umjetnike iz oblasti književnosti, likovnih umjetnosti (arhitektura, slikarstvo, kiparstvo) i muzike. Odjeljenje trenutno broji šest redovnih i jednog dopisnog člana. Članovi Odjeljenja umjetnosti ANUBiH su: akademik Dževad Hozo, akademik Veselko Koroman, akademik Abdulah Sidran, akademik Petar Perica Vidić i akademik Zlatko Ugljen te dopisni član Dževad Karahasan. Raznolikost njihovog pojedinačnog stvaralačkog djelovanja – i formalno i tematski – omogućuje veoma široko polje i najraznovrsnije oblike skupnog, zajedničkog javnog djelovanja: od kolektivnih izložbi i objavljivanja zajedničkih publikacija, do klasičnih oblika simpozijumskog okupljanja povodom raznih godišnjica i jubileja. Odjeljenje priprema i neke inovacije čiji bi cilj bio da se djela njegovih članova učine svakodnevno dostupnim svim zainteresiranim građanima i ljubiteljima umjetnosti.

 

Redovni članovi (akademici)

Dževad Hozo

Veselko Koroman

Abdulah Sidran (sekretar Odjeljenja)

Zlatko Ugljen

Petar Perica Vidić

 
Dopisni član

Dževad Karahasan


 

.

Lebron Soldiers XI 11