Odjeljenje tehničkih nauka

Odjeljenje tehničkih nauka

 

U Odjeljenju tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine djeluju naučnici koji se bave mehanikom čvrstog i deformabilnog tijela, mehanikom fluida, termodinamikom, automatizacijom i upravljanjem, mehatronikom, geomehanikom, geologijom i teorijom grafova te mašinskim, elektrotehničkim, građevinskim, rudarskim i informaciono-komunikacionim tehnologijama. U sastavu Odjeljenja tehničkih nauka nalazi se i Centar za sistemska istraživanja. Odjeljenje čini osam redovnih i jedan dopisni član. Članovi Odjeljenja tehničkih nauka su: akademik Ejup Ganić, akademik Kemal Hanjalić, akademik Enver Mandžić, akademik Zijo Pašić, akademkinja Branislava Peruničić i dopisni član Asif Šabanović.

 

Redovni članovi (akademici)

Ejup Ganić

Kemal Hanjalić

Enver Mandžić

Zijo Pašić

Branislava Peruničić

 
Dopisni član

Asif Šabanović


Centri

Centar za sistemska istraživanja - članovi

Odbori

Odbor za mehatroniku - članovi

Odbor za energiju, energetiku i okoliš - članovi

Nike React Element 55