Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

 

U Odjeljenju prirodnih i matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine djeluju naučnici iz sljedećih naučnih oblasti: agronomija, biologija, fizika, genetika, hemija, matematika i šumarstvo. U okviru ovog Odjeljenja djeluje Centar za istraživanje i održivi razvoj krša. Članstvo Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka trenutno čini šest redovnih i dva dopisna člana. Članovi Odjeljenja su: akademik Dejan Milošević, akademik Taib Šarić, akademik Mladen Trkovnik, dopisni član Vladimir Beus i dopisna članica Mirjana Vuković.

 

Redovni članovi (akademici)

Dejan Milošević

Taib Šarić (sekretar odjeljenja)

Mladen Trkovnik

 
Dopisni članovi

Vladimir Beus

Mirjana Vuković


 

Centri

Centar za istraživanje i održivi razvoj krša - članovi 

 

Odbori

Odbor za prirodne resurse (u mirovanju) - članovi 

 

Komisije

Komisija za poljoprivredu i ruralni razvoj - članovi

Komisija za šumarstvo - članovi

.

To Sell Adidas, Nike Established Year, Nike Mercurial Vapor, Coral Nike Shoes Take