Odjeljenje humanističkih nauka

Odjeljenje humanističkih nauka

 

Odjeljenje humanističkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okuplja naučnike iz oblasti filozofije, historije, teorije i historije književnosti i lingvistike, učestvujući u projektima i organizaciji naučnih skupova iz ovih znanstvenih oblasti. Kao stalne organizacione jedinice u sastavu Odjeljenja djeluju Centar za balkanološka ispitivanja, koji je prošle godine obilježio pedesetogodišnjicu svog izuzetno uspješnog rada, Centar za filozofska istraživanja, koji obavlja i funkciju redakcije časopisa Dijalog, i Centar za leksikologiju i leksikografiju, unutar kojeg je pokrenut rad na međunarodnom projektu Općeslavenski lingvidtički atlas. U okviru Odjeljenja djeluje i Odbor za istorijske nauke. Članstvo Odjeljenja humanističkih nauka trenutno čini deset redovnih i jedan dopisni član. Članovi Odjeljenja su: akademik Esad Duraković, akademik Muhamed Filipović, akademik Serafin Hrkać, akademik Dževad Juzbašić, akademkinja Hanifa Kapidžić-Osmanagić, akademik Juraj Martinović i akademik Abdulah Šarčević.

 

Redovni članovi (akademici)

Esad Duraković

Muhamed Filipović

Serafin Hrkać

Dževad Juzbašić

Hanifa Kapidžić-Osmanagić

Juraj Martinović 

Abdulah Šarčević

 

 

Centri

Centar za balkanološka ispitivanja - članovi  

Centar za filozofska istraživanja - članovi

Centar za leksikologiju i leksikografiju - članovi

 

Odbori

Odbor za istorijske nauke - članovi

Odbor za filozofske nauke - članovi

.

Air Jordan III 3 Shoes