Secretariat

Secretariat ANUBiH

Sekretar Sekretarijata ANUBiH

Kabinet predsjednika

Informatička podrška

Služba za opće i pravne poslove

Služba za ekonomsko – finansijske poslove

Služba podrške odjeljenjima i centrima

 • Izdavačka djelatnost

 • Međunarodna saradnja

 • Odjeljenje društvenih nauka

 • Odjeljenje humanističkih nauka

  • Centar za balkanološka ispitivanja

 • Odjeljenje medicinskih nauka

  • Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja

 • Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

 • Odjeljenje tehničkih nauka

 • Odjeljenje umjetnosti

Biblioteka

Arhiv

Služba za pomoćne – tehničke poslove

.