Odjeljenje društvenih nauka

Odjeljenje društvenih nauka

 

Djelokrug Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sastoji se iz sljedećih naučnih disciplina: ekonomija, pedagogija, politologija, pravo, sociologija. Svrha djelovanja Odjeljenja društvenih nauka je pratiti razvoj i pomoći u unapređenju navedenih disciplina u Bosni i Hercegovini te na reprezentativan način predstavljati akademsku zajednicu. U sastavu Odjeljenja društvenih nauka djeluju četiri odbora: Odbor za ekonomske nauke, Odbor za pedagoške nauke, Odbor za pravne nauke i Odbor za sociološke nauke. Odjeljenje se trenutno sastoji od pet redovnih i tri dopisna člana. Članovi Odjeljenja društvenih nauka su: akademik Ivan Cvitković, akademik Muris Čičić, akademik Adila Pašalić-Kreso i akademik Miloš Trifković, te dopisni član Slavo Kukić, dopisni član Miodrag Simović i dopisni član Mirko Pejanović.

 

Redovni članovi (akademici)

Ivan Cvitković (zamjenik sekretara Odjeljenja)

Muris Čičić

Adila Pašalić-Kreso

Miloš Trifković

 
Dopisni članovi

Slavo Kukić

Mirko Pejanović

Miodrag Simović


 

Odbori

Odbor za ekonomske nauke - članovi

Odbor za pedagoške nauke - članovi

Odbor za političke nauke - članovi

Odbor za pravne nauke - članovi

Odbor za sociološke nauke - članovi

Nike Zoom All Out Flyknit