Članci

Međunarodni simpozijum Kvalitet života u mentalnom zdravlju

Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja Medicinskog odjeljenja ANUBiH organizuje Međunarodni simpozijum

KVALITET ŽIVOTA U MENTALNOM ZDRAVLJU

koji će se održati 23. aprila 2010. godine sa početkom u 9,00 sati u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bistrik 7

PROGRAM SIMPOZIJA

.