Članci

Pristupno predavanje dopisnog člana ANUBiH Miloša Trifkovića

Dopisni član Odjeljenje društvenih nauka ANUBiH Miloš Trifković će 30. novembra 2010. godine u 12,00 sati održati pristupno predavanje na temu:

TRIJUMF TRADICIONALNOG NAD GLOBALNIM PRISTUPOM REGULISANJU UGOVORA O PRODAJI U  NACRTU ZAKONA O OBLIGACIONIM / OBVEZNIM ODNOSIMA FBIH / RS

Predavanje će biti održano u velikoj Sali ANUBiH, Bistrik br. 7

.