Articles

Međunarodni naučni skup: "Kolorektalni karcinom danas"

Odbor za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje jednodnevni međunarodni naučni skup na temu

KOLOREKTALNI KARCINOM DANAS

 Skup će se održati 17. marta/ožujka 2011. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa početkom u 9,00 sati.

Na skupu će učestvovati pozvani predavači, istaknuti i veoma cijenjeni eksperti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije, koji su svojim radom dali puni doprinos u dijagnostici i terapiji kolorektalnog karcinoma. Na ovaj način će naučna i stručna zajednica i javnost u Bosni i Hercegovini i šire imati priliku da se upozna sa najnovijim saznanjima i iskustvima koja će predstaviti vodeći stručnjaci u ovoj medicinskoj oblasti.

PROGRAM

Generalni sponzor
pliva
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Predstavništvo u BiH
Sponzor
bosnalijek
BOSNALIJEK d.d. Sarajevo
Pokrovitelj
zzor
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  I REOSIGURANJA FBIH
.