Članci

Promocija izdanja ANUBiH

Odbor za istorijske nauke i Centar za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organiziraju promociju izdanja:

 LAJOS THALLÓCZY, DER HISTORIKER UND POLITIKER

NAUČNO DJELO AKADEMIKA BRANISLAVA ĐURĐEVA

GODIŠNJAK / JAHRBUCH 39, 2010

Promotori:

prof. dr. Horst Haselsteiner, doc. dr. Imre Ress, prof. dr. Dubravko Lovrenović,

prof. dr. Vesna Mušeta-Aščerić i doc. dr. Adnan Busuladžić

Voditelj promocije:

akademik Dževad Juzbašić

Promocija  će se održati u utorak, 31. maja/svibnja 2011. godine sa početkom u 12 sati u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bistrik 7

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

.