Articles

Obilježavanje Svjetskog dana srca 2011.

Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH organiziuje

Internacionalni simpozijum

„PLUĆNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA”

u  okviru obilježavanja Svjetskog dana srca 2011.

koji će se održati 29. septembra 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.

 

PROGRAM

INFORMACIJA ZA MEDIJE

 

.